apledyti

2 apledýti intr. 267 ledu apsitraukti, apledėti: Vakar palijo ir pašalo, tai tvoros kap stiklinės, apledìjusios Brt. \ ledyti; apledyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apledyti — apledýti vksm. Vãkar pali̇̀jo ir pašãlo, tai vi̇̀sos tvõros apledi̇̀jo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apledyti — 1 aplẽdyti tr. 1. aptraukti apšalu: Takai aplẽdyti, gali užsimušti Kltn. Lietus žemę aplẽdijo, ir todėl yra slidu J. 2. ledu aptraukti: Šulnis aplẽdytas, pasisaugok, kad neįkristum Šv. Apledyti medžiai būna, kad yr čerkšnas ant sniego Ggr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apledinti — aplẽdinti žr. 1 apledyti 2: Varpas teip aplẽdino ledas, kad reikėjo su virvėm krėst (dviese laikoma virvė braukiama per javų varpas) Kp. ledinti; apledinti; nuledinti; paledinti; suledinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšalti — apšalti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, KŽ; SD199, R56,163, MŽ75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atledyti — 1 atlẽdyti intr. atbėgti: Ar jau atlẽdijai? Kal. ledyti; apledyti; atledyti; įledyti; išledyti; nuledyti; paledyti; parledyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išledyti — 1 išlẽdyti intr. išeiti, išbėgti: Nu po tam kad išlẽdijom, tai be sustojimo lig pat Šilalės Lkv. ledyti; apledyti; atledyti; įledyti; išledyti; nuledyti; paledyti; parledyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledyti — 1 lẽdyti, ija, ijo intr. 1. Erž lyti ir šalti, dėtis apskardai, trauktis ledu: Pakaustyk arklius, matai, kad lẽdija Šl. Kaip lẽdyte lẽdija, t. y. kruopai ledu krinta, ne sninga J. Lyna ir šąla – lẽdija, būs geras kelias: ant sniego luoba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuledyti — 1 nulẽdyti 1. intr. aplyti apšalu: Ten taip buvo nulẽdyta, ka mašinų pilni paraviai prikrito Krš. 2. tr. aptraukti ledu: Visi medžiai nulẽdyti Tl. Nulẽdytas kelias, slidu eit Škn. Taką nulẽdijo, kaip stiklas, vos gali paeiti Šv. ledyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paledyti — 1 palẽdyti 1. intr. aplyti apšalu: Palẽdyta buvo, ir paslydau Šts. Šįryt smarkai palẽdijo Kv. Taip baisiai palẽdijo, kad nė par kiemą negal pareiti Up. 2. tr. aptraukti ledu: Kelias buvo palẽdytas – arklys eidamas kelis sykius suklupo Trg.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parledyti — 1 parlẽdyti intr. pareiti: Ar jau parlẽdijai iš Kalnalio? Kal. ledyti; apledyti; atledyti; įledyti; išledyti; nuledyti; paledyti; parledyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.